Usługi geodezyjne Jarosław:

Tworzenie Mapy Do Celów Projektowych w Jarosławiu – Proces i Szczegóły

Tworzenie Mapy do celów projektowych w Jarosławiu – proces i szczegóły

Mapa do celów projektowych jest kluczowym dokumentem przygotowywanym na bazie mapy zasadniczej. Proces jej tworzenia przebiega w kilku etapach, począwszy od aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej. Wstępnie, geodeta zgłasza planowane prace do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po akceptacji zgłoszenia przez Geodetę Powiatowego, udostępniane są niezbędne materiały, umożliwiające przystąpienie do pomiarów geodezyjnych w terenie. Wynikiem tych działań jest operat geodezyjny, który podlega kontroli w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji. Na tej podstawie geodeta przygotowuje mapę w formacie analogowym i cyfrowym, dostosowując format i ilość kopii do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki działki.

Aby zlecić wykonanie mapy, wystarczy podać numer działki oraz obręb ewidencyjny.

Nasze biuro geodezyjne w Jarosławiu zapewnia profesjonalne i terminowe wykonanie map, wspierając skutecznie każdy projekt budowlany.

SKONTAKTUJ SIĘ