Usługi geodezyjne Jarosław:

Czym jest podział nieruchomości? Usługi geodezyjne Jarosław.

Czym jest podział nieruchomości? Podział nieruchomości to proces tworzenia nowych działek ewidencyjnych z jednej pierwotnej, przydzielając im unikalne numery i określając ich powierzchnię. Realizowany jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub, w jego braku, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez lokalny urząd miasta lub gminy. Główne cele podziału obejmują transfer własności, rozwiązanie współwłasności lub przygotowanie terenu pod nowe inwestycje. Proces zazwyczaj inicjowany jest przez właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości.

Jak przebiega procedura podziału nieruchomości? Procedura rozpoczyna się od zgłoszenia przez właściciela numeru i lokalizacji działki. Następnie, po przyjęciu zlecenia, inicjujemy współpracę z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskujemy niezbędne materiały. Każdy projekt podziału rozpoczyna się od bezpośredniej rozmowy z klientem, podczas której omawiane są jego oczekiwania i możliwości realizacji podziału w świetle obowiązujących przepisów.

Klient informowany jest o możliwościach podziału, uwzględniając istniejące regulacje. W przypadku przeszkód, szukamy alternatywnych rozwiązań w ramach obowiązujących praw. Proces obejmuje dokładne obliczenia granic działki i badanie terenowe. Po przygotowaniu, wyznaczamy termin czynności geodezyjnych, informując o nich wszystkie zainteresowane strony.

Geodeta w terenie oznacza granice i sporządza protokoły. Następnie przygotowujemy mapę z projektem podziału i operat techniczny, który jest kontrolowany przez ODGiK. Po pozytywnej weryfikacji, finalizujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o podział nieruchomości, prowadząc klienta przez cały proces.

Co zyskuje zleceniodawca? Zleceniodawca otrzymuje uwierzytelnioną mapę z projektem podziału oraz kompletny wniosek o podział nieruchomości, przygotowany do złożenia w odpowiednim urzędzie. Oferujemy wsparcie w dopełnieniu formalności oraz wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów. Po zatwierdzeniu decyzji, zapewniamy stabilizację granic nowych działek.

Ile czasu zajmuje podział nieruchomości? Czas realizacji zależy od wielu czynników, w tym od dostępności danych w ewidencji gruntów, obecności planu zagospodarowania przestrzennego, obciążenia pracy naszego biura oraz procedur kontrolnych w ODGiK. Proces trwa zwykle od 4 do 6 miesięcy, ale może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od nas.